O mnie

Zawsze chciałam pracować z ludźmi – dlatego zostałam psychologiem.

Od zawsze otoczona byłam dziećmi – dlatego w swojej pracy zawodowej skupiłam się przede wszystkim na specyfice rozwoju dzieci i młodzieży, na ich problemach i zarazem możliwych formach pomocy.

Posiadam wieloletnie doświadczenie nabyte w pracy na stanowisku psychologa.

Pracowałam z dziećmi i młodzieżą jako psycholog w szkole oraz w świetlicach socjoterapeutycznych oraz jako terapeuta w zakresie terapii pedagogicznej. Prowadziłam również spotkania indywidualne i liczne warsztaty dla rodziców i nauczycieli.

Po wielu latach pracy na etacie zdecydowałam się rozwinąć skrzydła i rozpocząć własną działalność gospodarczą, rozszerzając w ten sposób możliwości realizacji swoich inicjatyw w obszarze psychologii i terapii pedagogicznej.

Mam dużą wiedzę psychologiczną i doświadczenie zdobywane na licznych kursach i szkoleniach oraz naturalny dar plastycznego dostosowywania się do prowadzonej grupy - od przedszkolaków po dorosłych – rodziców czy nauczycieli. W swojej pracy zawsze kieruję się indywidualnym dobrem człowieka – Małego lub Dużego – oferując nie tylko rzetelną wiedzę i pomoc, ale także dużą dawkę ciepła, empatii i zrozumienia.

Prywatnie jestem spełnioną żoną i matką trójki tryskających energią dzieciaków, z którymi uwielbiam jeżdzić na ekstremalne wyprawy, uprawiać sporty i turystykę górską. W wolnych chwilach z pasją przesadzałabym kwiatki w ogrodzie i czytała na hamaku, ale... na razie pozostaje to w sferze marzeń, z powodu braku wolnych chwil...

Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą
– jestem otwarta na współpracę oraz na nowe pomysły i projekty.

Ewa Potoczak-Łoś

Obrazek

Jestem absolwentką Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu o specjalności psychologia edukacji.
Jeszcze w trakcie studiów ukończyłam kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczania psychologii i edukacji zdrowotnej zorganizowany przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej.
Kilka lat później ukończyłam studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej na UAM w Poznaniu i uzyskałam kwalifikacje pedagoga terapeuty.

Studia

 • magisterskie wyższe na kierunku psychologia – UAM Poznań – 1999r;
 • studia podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicznej - UAM Wydział Studiów Edukacyjnych –Poznań, 2003;

Szkolenia/kursy/warsztaty

 • „Uzdrawianie traum” - Ośrodek Terapeutyczno Edukacyjny Asto, Wrocław 2014
 • „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard” - Instytut Neurofizjologii i Psychologii Polska, Szczecin 2014
 • „Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz.I”wg metody dr S. Masgutowej – Międzynarodowy Instytut dr S. Masgutowej, Głogów 2014
 • „Arteterapia I i II – metodą Korart” – Ośrodek Artystyczno-Edukacyjny Korart, Wrocław, 2014
 • „Podstawy psychoterapii tańcem i ruchem” - cz. II: „Pozwól ruchowi płynąć" – Ośrodek Terapii Tańcem i Ruchem „Strefa ruchu" - Poznań, 2013
 • „Muzyka i ruch dla każdego” - warsztaty metodyczne – KLANZA - Poznań, 2013
 • „Przyjaciele Zippiego” - szkolenie dla realizatorów – TKOPD - Poznań, 2013
 • „Interpretacja opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych w aspekcie podstawy programowej” - Ośrodek Edukacyjny dla Nauczycieli – Poznań, 2010
 • „Samouszkodzenia na terenie szkoły lub innej placówki wychowawczej. Podstawy prewencji” - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Poznań, 2009
 • „Wczesna interwencja w obszarze używania środków psychoaktywnych”- Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR – Poznań, 2008
 • „Zanim dorosnę – diagnoza i podstawy terapii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży” - Polski Instytut Ericksonowski – Katowice, 2007
 • „Kompleksowy model pracy z dziećmi z ADHD i zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi (124 h)”- Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej – Warszawa, 2007
 • „Reagowanie na agresję”- Centrum Edukacji Obywatelskiej – Warszawa, 2006
 • „Rzucone ziarno – metafora i bajka w pracy z dziećmi i rodzinami”- Polski Instytut Ericksonowski – Poznań, 2006
 • „Złoty kluczyk – wprowadzenie do terapii Miliona H. Ericksona” – Polski Instytut Ericksonowski – Poznań, 2006
 • „Praca z dzieckiem z ADHD, zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi w klasie i w szkole. Planowanie interwencji terapeutycznych.”- Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej – Poznań, 2005
 • „Diagnoza i terapia dziecka z niepełnowartościowym układem nerwowym” w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie, 2004
 • „Terapia dzieci moczących się i ich rodzin” w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie, 2004
 • „Jak – z pomocą metod NLP i dramy – pracować z dysleksją i dysostografią” w Ośrodku Psychoedukacji „Homosum” - Rybnik, 2001
 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców” zorganizowane przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej MEN – Poznań, 1999
 • Międzynarodowe Seminarium i Warsztat „ Sztuka dla Harmonii Społecznej” - MOK – Jelenia Góra , 1999
 • „Diagnoza charakteru i ciało” - Pracownia Terapeutyczno-Psychologiczna „Być sobą”- Poznań, 1999
 • „Metody pracy z grupą” - Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych – Poznań, 1998
 • Kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczania psychologii i edukacji zdrowotnej - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Poznań, 1998

Konferencje

 • „Modele pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce” - Centrum Doradczo-Szkoleniowe Profed – Poznań, 2008
 • „Działania systemowe na rzecz dzieci ulicy”- Urząd Miasta Poznania, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – Poznań, 2007
 • „Zapobieganie agresji w szkole”- Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej – Poznań, 2006

Obrazek W swojej pracy terapeutycznej zawsze kieruję się indywidualnym dobrem człowieka – Małego lub Dużego. U podstaw dobrego kontaktu leży otwarta komunikacja, empatia i zaangażowanie. W swojej pracy odwołuję się do bezpiecznych metod pracy z ciałem i do aktywności twórczej, posługując się między innymi następującymi metodami:

Strona internetowa firmy Centrum Rozwoju Małego i Dużego Człowieka "Humanae"